All of Me ist so das non plus ultra (haha….Pluuuuuus

All of Me ist so das non plus ultra (haha….Pluuuuuus ultraaaa) lied 🥺🥰
Ich liebe dieses Lied einfach so sehr 😭